REGULAMIN ZAJĘĆ, ZABIEGÓW I KONSULTACJI

 

Wszystkie zajęcia, zabiegi i konsultacje prowadzę w sposób przyjazny traumie i ciału.
Prowadzę je po polsku, angielsku, szwedzku lub norwesku.
Przeznaczone są dla osób, które ukończyły 18 lat.

 

DANE WŁAŚCICIELKI STRONY (JEDNOCZEŚNIE ORGANIZATORKI ZAJĘĆ)

1. Dane właścicielki strony i organizatorki zajęć: Ciałoporozumienie Carolina Const, ul. Krasińskiego 15A/8, 87-100 Toruń. NIP: 7393517263, REGON: 387426331.
2. Kontakt: Carolina Const, tel. 517 103 107, e-mail: carolina@punkjoginka.pl

ZASADY OGÓLNE ZAJĘĆ, ZABIEGÓW I KONSULTACJI

§1
1. Udział w zajęciach, zabiegach i konsultacjach (dalej: zajęciach) jest równoznaczny z zapoznaniem i zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Zajęcia przeznaczone są dla osób, które ukończyły 18 lat.
3. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet, wniosły jednorazową opłatę przed zajęciami lub zapłaciły za udział w kursie za pośrednictwem strony internetowej www.punkjoginka.pl/sklep.
4. Płatność możliwa jest wyłącznie poprzez stronę internetową www.punkjoginka.pl/sklep.
5. Regulamin zakupów za pośrednictwem sklepu znajdziesz tutaj.

§2
1. Zajęcia indywidualne, zabiegi i konsultacje mogą być rezerwowane przez e-mail, najpóźniej 24 godziny przed porą ich rozpoczęcia. Rezerwacja musi zostać potwierdzona przez organizatorkę.
2. Zajęcia grupowe mogą być rezerwowane drogą mailową, SMSem lub telefonicznie. Rezerwacja musi zostać potwierdzona przez organizatorkę.
3. Rezerwacje mogą być odwołane drogą mailową, SMSem lub telefonicznie.
4. W wyjątkowych sytuacjach losowych mogę odwołać zarezerwowane zajęcia najpóźniej 24 godziny przed porą ich rozpoczęcia. Jeśli odwołam zajęcia później, niż 24 godziny przez porą ich rozpoczęcia, przysługują Ci jedne nieodpłatne zajęcia.
5. W przypadku spóźnienia, zajęcia zostaną skrócone o czas spóźnienia i skończą się planowo bez zmiany wysokości opłaty.
6. Rezerwację możesz odwołać najpóźniej 24 godziny przed umówioną porą. Dotyczy to wszystkich zajęć, zabiegów i konsultacji.
7. W przypadku odwołania w czasie krótszym niż 24 godziny przed spotkaniem, wejście karnetowe lub opłacone przedpłatą jest uważane za odbyte i opłata nie podlega zwrotowi.

§3
1. Filmowanie, fotografowanie oraz nagrywanie dźwięku jest możliwe tylko, jeśli jasno wyrażę na to zgodę.
2. Jeśli nie odbieram telefonu, prawdopodobnie jestem w trakcie zajęć lub zabiegu. Wyślij wtedy SMS lub e-mail i oddzwonię lub odpiszę najszybciej, jak będę mogła.

KARNETY I JEDNORAZOWE WEJŚCIA (ZAJĘCIA STACJONARNE)

1. Cennik zajęć znajdziesz tutaj.
2. Grafik zajęć znajdziesz tutaj.
3. Karnet otrzymujesz na pierwszych zajęciach po wykupieniu.
4. Karnet jest biletem wstępu na salę. Zawsze zabieraj go ze sobą.
5. Karnet jest ważny przez miesiąc kalendarzowy, w którym został wykupiony, i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia nie przysługuje zwrot, nie można ich też przenieść na następny miesiąc.
6. W przypadku niezaplanowanej lub nagłej niemożności realizacji zajęć z mojej winy (urlop, choroba, zdarzenia losowe), ważność karnetu zostanie przedłużona o liczbę dni, w której zajęcia nie były realizowane.
7. Informację o planowanych przerwach w realizacji zajęć znajdziesz w Newsletterze i w komunikacie na stronie głównej najpóźniej na 7 dni przez rozpoczęciem przerwy.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH STACJONARNYCH

§1
1. Przed pierwszymi zajęciami przyjdź co najmniej kwadrans wcześniej, aby wypełnić ankietę dotyczącą Twojego stanu zdrowia. Możesz też zrobić to online przed zajęciami, przesyłając ankietę mailowo.
2. Bądź na miejscu co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, żeby mieć czas na spokojne przebranie się, przygotowanie maty lub pytania.
3. Nie ma możliwości wejścia na salę po rozpoczęciu zajęć.
4. Buty i okrycie wierzchnie zostaw w miejscu do tego przeznaczonym. Na salę wejdź boso lub w skarpetkach.
5. Sister Moon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na sali.

§2
1. Ćwiczymy boso. Jeśli chcesz, możesz zabrać ze sobą na salę skarpetki i założyć je podczas praktyki zamykającej zajęcia, jeśli chłodno Ci w stopy.
2. Ubierz się w wygodne ubranie, które nie krępuje ruchów. Lepiej, by koszulka była w miarę przylegająca – zbyt luźna opada na twarz i zsuwa się ciała w niektórych asanach.
3. Możesz używać na zajęciach własnej maty.
4. Wycisz telefon i wyłącz w nim wibracje.
5. Dbaj o czystość i porządek na sali. Po zajęciach wyczyść matę przeznaczonymi do tego środkami i odłóż wszelkie pomoce na ich miejsce.
6. Przed zajęciami unikaj ciężkostrawnych posiłków, żeby komfortowo brać w nich udział. Możesz zjeść lekki posiłek najpóźniej godzinę przed zajęciami, pół godziny przed najlepiej nie przyjmuj już żadnych płynów.
7. Przed zajęciami i po nich mam dla Ciebie chwilkę na rozmowę.

§3
1. W Sister Moon odnosimy się do siebie życzliwie, budujemy przyjazną i bezpieczną społeczność. Szanujemy wszystkich uczestników oraz ich osobistą przestrzeń.
2. Jeśli bierzesz udział w zajęciach w grupie, miej wzgląd na współuczestników.
3. Możesz zawsze i z jakiegokolwiek powodu zrobić pauzę, przerwać lub skończyć zabieg albo udział w zajęciach. Nie potrzebujesz wyjaśniać mi powodu.
4. Brak poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się lub nieprzestrzeganie regulaminu może zaskutkować wyproszeniem uczestnika z zajęć bez prawa do zwrotu należności. Odmowa udziału w zajęciach może być tymczasowa lub stała i obejmować bezzwrotne anulowanie karnetu.
5. Sister Moon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków niezawinionych przez prowadzącą zajęcia.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ONLINE

§1
1. Uczestnictwo w zajęciach wymaga wykupienia jednorazowego wejścia, karnetu lub miejsca na kursie w sklepie.
2. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy za pośrednictwem maila (carolina@punkjoginka.pl), chęć dołączenia do grupy musi być wysłana mailowo najpóźniej 30 minut przed każdymi zajęciami i zostać potwierdzona przez organizatorkę. Wyjątek stanowią kursy odbywające się w zamkniętych grupach – zapisem na wszystkie zajęcia kursu jest uiszczenie opłaty kursowej.
3. Jeśli masz karnet o określonej liczbie wejść lub wykupione wejście jednorazowe i nie weźmiesz udziału w zajęciach, na które się zgłosiłe_aś, nic straconego! Po zajęciach wyślę link z nagraniem, który będzie aktywny przez 24 godziny. Ze względów bezpieczeństwa punkt ten nie dotyczy zajęć Jogi świadomej traumy.

§2
1. Zajęcia odbywają się na platformie Zoom (do ściągnięcia tutaj). Zadbaj o to, by nazwa użytkownika wyświetlała Twoje imię i nazwisko lub bym wiedziała z jaką nazwą użytkownika dołączysz, w innym razie nie będę mogła dodać Cię do grupy.
2. 30 minut przed każdymi zajęciami zapisani uczestnicy dostaną drogą mailową link dostępu do zajęć.
3. Nie wyrażam zgody na udostępnianie linku osobom, które nie wykupiły wejścia na zajęcia. Jeśli stwierdzę, że dzielisz się swoim linkiem, mogę trwale pozbawić Cię dostępu do zajęć bez prawa zwrotu należności.
4. Do zajęć możesz dołączyć najpóźniej 5 minut przed ich rozpoczęciem. Po tym czasie dostęp do platformy zostanie zamknięty.
5. Po dołączeniu do pokoju Zoom Twój mikrofon będzie wyciszony, żeby uniknąć nieprzyjemnego nałożenia się wielu hałasów z tła.
6. To Twój wybór, czy włączysz swoją kamerę.
7. Przed rozpoczęciem zajęć wybierz tryb „Speaker View”, żeby dobrze mnie widzieć, albo przypnij „Pin” mój kafelek z wideo jako główny.
8. Przed zajęciami i po nich mam dla Ciebie chwilkę na rozmowę.

§3
1. Niewskazany jest udział w zajęciach po masażu lub saunie.
2. Zabroniony jest udział po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Zastrzegam sobie prawo do wyproszenia uczestnika z zajęć bez prawa do zwrotu należności, jeśli zauważę złamanie tego punktu. Odmowa udziału w zajęciach może być tymczasowa lub stała i obejmować bezzwrotne anulowanie karnetu.

§4
1. Na spotkaniach odnosimy się do siebie życzliwie, budujemy przyjazną i bezpieczną społeczność. Szanujemy wszystkich uczestników oraz ich osobistą przestrzeń.
2. Brak poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się lub nieprzestrzeganie regulaminu może zaskutkować wyproszeniem uczestnika z zajęć bez prawa do zwrotu należności. Odmowa udziału w zajęciach może być tymczasowa lub stała i obejmować bezzwrotne anulowanie karnetu.
3. Ciałoporozumienie nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków niezawinionych przez prowadzącą zajęcia.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JOGI ŚWIADOMEJ TRAUMY

§1
1. Ostatecznym potwierdzeniem udziału w zajęciach indywidualnych lub w cyklu zajęć Jogi świadomej traumy jest odbycie ze mną wstępnej rozmowy i wypełnienie formularza uczestnika. Celem tego jest stwierdzenie, czy to dla Ciebie bezpieczny moment, by rozpocząć pracę z ciałem i jogą.
2. Jeśli w toku rozmowy wstępnej okaże się, że istnieją przeciwwskazania dla Twojego udziału w Jodze świadomej traumy, otrzymasz całkowity zwrot dokonanej przez siebie opłaty w przeciągu 14 dni od tej rozmowy.
3. Dokonując płatności za udział w zajęciach Jogi świadomej traumy zobowiązujesz się do przeprowadzenia wstępnej rozmowy i odesłania wypełnionego i podpisanego formularza uczestnika najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem pierwszych zajęć z cyklu.
4. Przeprowadzenie rozmowy i odesłanie wypełnionego i podpisanego formularza uczestnika w okresie późniejszym niż 48 godzin przed rozpoczęciem pierwszych zajęć może skutkować opuszczeniem części zajęć bez możliwości zwrotu ich kosztu.
5. Przeprowadzenie rozmowy, w toku której okaże się, że istnieją przeciwwskazania dla Twojego udziału w zajęciach Jogi świadomej traumy, w okresie późniejszym niż 48 godzin przed rozpoczęciem pierwszych zajęć skutkuje odmową udziału w zajęciach Jogi świadomej traumy bez możliwości zwrotu uiszczonej opłaty.

§2

1. Zajęcia grupowe odbywają się w cyklach po 10 zajęć, 1 zajęcia w tygodniu przez 10 kolejnych tygodni.
2. Grupy są zamknięte, czyli po pierwszych zajęciach nie dochodzi do nich nikt nowy.
3. Po starcie zajęć nie ma możliwości zmiany grupy.

§3

1. Karnet zajęć indywidualnych (5 spotkań) ważny jest 35 dni od daty zakupu.
2. Karnet zajęć indywidualnych (10 spotkań) ważny jest 70 dni od daty zakupu.

§4
1. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami dla udziału w Jodze świadomej traumy są:
– hospitalizacja psychiatryczna w przeciągu ostatnich 6 miesięcy
– próba samobójcza w przeciągu ostatnich 6 miesięcy
– intensywne samookaleczanie
– zaawansowana depresja
– zdiagnozowana schizofrenia, psychoza lub inne poważne zaburzenie psychiczne

ZDROWIE

§1
1. Udział w zajęciach oznacza, że zobowiązujesz się do poinformowania mnie przed zajęciami o jakichkolwiek dolegliwościach zdrowotnych (długotrwałych lub przejściowych, natury fizycznej lub psychologicznej). Dostaniesz wówczas wskazówki, jak zaadaptować praktykę do Twoich potrzeb. Udział w zajęciach oznacza, że zobowiązujesz się do zapamiętania tych wskazówek i ich stosowania.
2. Jeśli jesteś kobietą, zobowiązujesz się do poinformowania mnie o tym, że jesteś w ciąży. Możesz uczestniczyć w zajęciach do zakończenia pierwszego trymestru.
3. Warto przed rozpoczęciem zajęć skonsultować się z lekarzem i potwierdzić z nim, jaki rodzaj aktywności fizycznej możesz wykonywać. Dotyczy to w szczególności osób znajdujących się pod opieką lekarza lub fizjoterapeuty.

§2
1. Przeciwwskazaniami do udziału w zajęciach są:
– trwająca infekcja, gorączka, kaszel, biegunka;
– ciężka niewydolność któregoś z układów ciała, poważne schorzenia okulistyczne;
– ostre choroby układu sercowo-naczyniowego, takie jak wysokie nadciśnienie tętnicze, zawał serca, zatorowość płucna, zakrzepica;
– zaawansowana osteoporoza;
– niedawno przeprowadzone operacje, o udziale w zajęciach powinien zadecydować lekarz;
– zdiagnozowana schizofrenia, psychoza, ostra faza depresji i innych chorób psychicznych;
– inne ostre lub przewlekłe schorzenia nie uwzględnione powyżej, które mogą nasilić się w efekcie udziału w zajęciach; o udziale w zajęciach powinien zadecydować lekarz.
2. Niewskazany jest udział w zajęciach po masażu lub saunie.
3. Zabroniony jest udział po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Zastrzegam sobie prawo do wyproszenia uczestnika z zajęć bez prawa do zwrotu należności, jeśli zauważę złamanie tego punktu. Odmowa udziału w zajęciach może być tymczasowa lub stała i obejmować bezzwrotne anulowanie karnetu.

§3
1. Jeśli czujesz dyskomfort, pogorszenie samopoczucia, ból, nudności lub inne niepokojące objawy, zaprzestań ćwiczenia i poinformuj mnie o tym.
2. W przypadku ujawnienia się niepokojących dolegliwości podczas zajęć indywidualnych, zastrzegam sobie prawo do wstrzymania ich prowadzenia i poproszenia Cię o konsultację lekarską oraz dostarczenie stosownego ‘Oświadczenia Lekarskiego’. W przypadku zajęć grupowych zastrzegam sobie prawo do poproszenie Cię o zaprzestanie praktyki na ten dzień.
3. Zastrzegam sobie prawo do odmowy wstępu na salę osobie, co do której mam podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do bezpiecznej praktyki.
4. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych niezgodnie z moimi instrukcjami. Udział w zajęciach oznacza, że rozumiesz, że ćwiczenie jogi bez wsparcia i nadzoru nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

KURSY, WARSZTATY I WEBINARY

1. Zgłoszenie na kurs jest wiążące.
2. Możesz zrezygnować z udziału w kursie najpóźniej na 30 dni przed jego rozpoczęciem. W przeciągu 14 dni otrzymasz wówczas zwrot należności, pomniejszonej o bezzwrotną opłatę wpisową.
3. Jeśli na 30 dni przed rozpoczęciem kursu nie opłaciłxś kursu, otrzymasz wezwanie do zapłaty. Obowiązuje ono również w przypadku, gdy zrezygnujesz z udziału w kursie krócej niż 30 dni przed jego rozpoczęciem.
4. Rezygnacja z kursu na krócej niż 30 dni przed jego rozpoczęciem albo w jego trakcie jest możliwa tylko za okazaniem zwolnienia lekarskiego z powodu nieprzewidzianej przy zgłoszeniu się na kurs choroby. Zwrót opłaty kursowej będzie wówczas pomniejszony o opłatę wpisową oraz odbytą część kursu do momentu rezygnacji.
5. W przypadku rezygnacji z kursu na krócej niż 30 dni przed jego rozpoczęciem albo w jego trakcie bez okazania zwolnienia lekarskiego z powodu nieprzewidzianej przy zgłoszeniu się na kurs choroby, opłata kursowa nie podlega zwrotowi.
6. Jeśli kurs zostanie odwołany lub jeśli zabraknie na nim miejsc, otrzymasz zwrot pełnej należności.
7. Jeśli pakiety Pro lub VIP zawierają indywidualną konsultację, należy ją zrealizować najpóźniej 7 dnia po zakończeniu kursu. Po upływie tego czasu możliwość konsultacji w ramach wykupionego pakietu wygasa bez zwrotu wpłaconej należności.
8. Ciałoporozumienie zastrzega sobie prawo do zmiany daty lub miejsca kursu.
9. Filmowanie, fotografowanie oraz nagrywanie dźwięku bez zezwolenia prowadzącej nie jest dozwolone.
10. Jeśli kurs odbywa się online udostępnianie linku do udziału w kursie osobom, które nie wykupiły wejścia na zajęcia, jest niedozwolone. Jeśli stwierdzę, że dzielisz się swoim linkiem lub w inny sposób udostępniasz kurs osobom, które nie opłaciły swojego udziału, mogę trwale pozbawić Cię dostępu do zajęć bez prawa do zwrotu należności.

WARSZTAT ONLINE „ŚWIADOME JEDZENIE, ŚWIADOME CIAŁO”

§1
1. Rezerwacja miejsca na warsztacie jest równoznaczna ze złożeniem przez Ciebie oświadczenia, że jesteś pełnoletni_a i nie ma żadnych przeciwwskazań w Twoim udziale, oraz że znasz i akceptujesz warunki niniejszego regulaminu.
2. Uczestnictwo w zajęciach wymaga wykupienia miejsca na warsztacie w sklepie przed rozpoczęciem warsztatu.
3. Uczestnik zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia NNW we własnym zakresie. Organizatorki nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków niezawinionych przez osoby prowadzące warsztat.

§2
1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany harmonogramu warsztatu.
2. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania warsztatu w przypadku niezebrania się grupy. Możesz wybrać wówczas przeniesienie rezerwacji na inny dostępny termin lub zwrot wpłaconej należności. Zwrotu należności dokonuję w przeciągu 14 dni od jego zażądania.
3. W przypadku niezaplanowanej lub nagłej niemożności realizacji warsztatu z naszej winy (choroba, zdarzenia losowe), możesz wybrać przeniesienie rezerwacji na inny dostępny termin lub zwrot wpłaconej należności. Zwrotu należności dokonuję w przeciągu 14 dni od jego zażądania.

§3
1. Zabroniony jest udział w zajęciach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Zastrzegamy sobie prawo do wyproszenia osoby uczestniczącej bez prawa do zwrotu należności, jeśli zauważę złamanie tego punktu. Odmowa udziału w zajęciach może obejmować bezzwrotne anulowanie wszelkich rezerwacji.
2. Zachowania obraźliwe, agresywne i niestosowne w jakiejkolwiek formie wobec osób prowadzących lub współuczestniczących skutkują natychmiastowym wyproszeniem z warsztatu bez możliwości zwrotu pieniędzy za wszelkie dokonane rezerwacje.
3. Filmowanie, fotografowanie oraz nagrywanie dźwięku lub obrazu jest możliwe tylko, jeśli jasno wyrazimy na to zgodę, a jeśli dotyczy zajęć grupowych – także jeśli wyrażą zgodę wszyscy obecni.

§4
1. W przypadku rezygnacji na minimum 3 tygodnie przed rozpoczęciem wyjazdu przysługuje Ci zwrot pełnej kwoty.
2. Rezygnując z udziału na 2 do 3 tygodni przed rozpoczęciem wyjazdu otrzymasz zwrot 70% wpłaconej kwoty.
3. Rezygnując z udziału na 1 do 2 tygodni przed rozpoczęciem wyjazdu otrzymasz zwrot 50% wpłaconej kwoty.
4. Rezygnując na mniej niż tydzień przed rozpoczęciem warsztatów wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.
5. Jeżeli zrezygnujesz z udziału, lecz znajdziesz inną osobę, która zajmie Twoje miejsce, nie ponosisz żadnych kosztów tytułem tej rezygnacji i zmiany.

MASAŻ

§1
1. Korzystanie z masażu równoznaczne jest ze złożeniem przez Ciebie oświadczenia, że nie ma żadnych przeciwwskazań do masażu oraz, że znasz i akceptujesz warunki niniejszego regulaminu.
2. Przed pierwszym masażem przyjdź co najmniej kwadrans wcześniej, aby wypełnić Kartę Klienta dotyczącą Twojego stanu zdrowia. Możesz też zrobić to online przed wizytą, przesyłając wypełnioną Kartę Klienta mailowo.
3. Zobowiązujesz się jednocześnie do poinformowania mnie o jakichkolwiek zmianach w stanie Twojego zdrowia (również podczas kolejnych wizyt).
3. Udzielenie niepełnych informacji o stanie zdrowia zwalnia Sister Moon z ewentualnej odpowiedzialności za działania niepożądane masażu.
4. Ogólne przeciwwskazania:
– ciąża
– menstruacja
– zmiany skórne (rozsiane i ropne)
– nowotwory
– krwawienia, krwotoki lub możliwość ich wystąpienia
– hemofilia
– żylaki występujące w miejscu poddawanym masażowi
– skaza naczyniowa
– nadciśnienie nieuregulowane lekami
– miażdżyca
– wszelkie stany zapalne (RZS w okresie zaostrzenia choroby)
– choroby o podłożu bakteryjnym, wirusowym i pasożytniczym
– gorączka
5. W szczególnych przypadkach zastrzegam sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu (np. ciąża zagrożona, nowotwór, choroby skórne, choroby zakaźne).

§2
1. Bądź na miejscu 5-10 minut wcześniej przed umówionym masażem.
2. Umówiona godzina to czas rozpoczęcia masażu. Czas podany obejmuje przygotowanie przed i po masażu oraz czas samego masażu.
3. Jeśli się spóźnisz, czas masażu zostanie skrócony o wielkość spóźnienia.
4. Możesz zrezygnować z umówionego masażu lub go przenieść najpóźniej 24 godziny przed jego rozpoczęciem.
5. Jeśli nie przyjdziesz na umówiony masaż, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
6. Postaraj się nie jeść obfitych lub ciężkostrawnych posiłków, ani nie pić dużej ilości płynów tuż przed wizytą.
7. Zadbaj o swoją higienę przed masażem.

§3
1. Zachowania obraźliwe, agresywne oraz sugestie, propozycje seksualne i niestosowne zachowania w jakiejkolwiek formie skutkują natychmiastowym przerwaniem zabiegu bez możliwości zwrotu pieniędzy za zabieg lub zabiegi.

WYCIECZKI „WARMIŃSKIE WYTCHNIENIE”

§1
1. Rezerwacja miejsca na wycieczce równoznaczna jest ze złożeniem przez Ciebie oświadczenia, że jesteś pełnoletni_a i nie ma żadnych przeciwwskazań do tego rodzaju wysiłku fizycznego, oraz że znasz i akceptujesz warunki niniejszego regulaminu.
2. Uczestnictwo w zajęciach wymaga wykupienia miejsca na wycieczce w sklepie przed rozpoczęciem wycieczki.
3. Uczestnik zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia NNW we własnym zakresie. Sister Moon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków niezawinionych przez osoby prowadzące wycieczkę.

§2
1. Zastrzegam sobie prawo do zmiany harmonogramu wycieczek.
2. Zastrzegam sobie prawo do odwołania wycieczki ze względu na warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczne jej przeprowadzenie.
3. Zastrzegam sobie prawo do odwołania wycieczki w przypadku niezebrania się grupy. Możesz wybrać wówczas przeniesienie rezerwacji na inny dostępny termin lub zwrot wpłaconej należności. Zwrotu należności dokonuję w przeciągu 14 dni od jego zażądania.
3. W przypadku niezaplanowanej lub nagłej niemożności realizacji zajęć z mojej winy (choroba, zdarzenia losowe), możesz wybrać przeniesienie rezerwacji na inny dostępny termin lub zwrot wpłaconej należności. Zwrotu należności dokonuję w przeciągu 14 dni od jego zażądania.
4. Jeśli spóźnisz się na wycieczkę, nie przysługuje Tobie zwrot należności za wykupione miejsce.

§3
1. Zabroniony jest udział w wycieczce po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Zastrzegam sobie prawo do wyproszenia uczestnika z wycieczki bez prawa do zwrotu należności, jeśli zauważę złamanie tego punktu. Odmowa udziału w wycieczce może być tymczasowa lub stała i obejmować bezzwrotne anulowanie wszelkich rezerwacji.
2. Zachowania obraźliwe, agresywne i niestosowne w jakiejkolwiek formie wobec prowadzących lub współuczestników skutkują natychmiastowym wyproszeniem z wycieczki bez możliwości zwrotu pieniędzy za wszelkie dokonane rezerwacje.
3. Filmowanie, fotografowanie oraz nagrywanie dźwięku jest możliwe tylko, jeśli jasno wyrażę na to zgodę.

WYJAZDY WEEKENDOWE

§1
1. Rezerwacja miejsca na wyjeździe jest równoznaczna ze złożeniem przez Ciebie oświadczenia, że jesteś pełnoletni_a i nie ma żadnych przeciwwskazań do tego rodzaju wysiłku fizycznego, oraz że znasz i akceptujesz warunki niniejszego regulaminu.
2. Uczestnictwo w zajęciach wymaga wykupienia miejsca na wycieczce w sklepie przed rozpoczęciem wycieczki.
3. Uczestnik zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia NNW we własnym zakresie. Sister Moon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków niezawinionych przez osoby prowadzące wycieczkę.

§2
1. Zastrzegam sobie prawo do zmiany harmonogramu wyjazdu.
2. Zastrzegam sobie prawo do odwołania wyjazdu ze względu na warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczne jej przeprowadzenie.
3. Zastrzegam sobie prawo do odwołania wycieczki w przypadku niezebrania się grupy. Możesz wybrać wówczas przeniesienie rezerwacji na inny dostępny termin lub zwrot wpłaconej należności. Zwrotu należności dokonuję w przeciągu 14 dni od jego zażądania.
3. W przypadku niezaplanowanej lub nagłej niemożności realizacji wyjazdu z mojej winy (choroba, zdarzenia losowe), możesz wybrać przeniesienie rezerwacji na inny dostępny termin lub zwrot wpłaconej należności. Zwrotu należności dokonuję w przeciągu 14 dni od jego zażądania.

§3
1. Zabroniony jest udział w zajęciach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Zastrzegam sobie prawo do wyproszenia osoby uczestniczącej bez prawa do zwrotu należności, jeśli zauważę złamanie tego punktu. Odmowa udziału w zajęciach może być tymczasowa lub stała i obejmować bezzwrotne anulowanie wszelkich rezerwacji.
2. Zachowania obraźliwe, agresywne i niestosowne w jakiejkolwiek formie wobec osób prowadzących lub współuczestniczących skutkują natychmiastowym wyproszeniem z wyjazdu bez możliwości zwrotu pieniędzy za wszelkie dokonane rezerwacje.
3. Filmowanie, fotografowanie oraz nagrywanie dźwięku jest możliwe tylko, jeśli jasno wyrażę na to zgodę, a jeśli dotyczy zajęć grupowych – także jeśli wyrażą zgodę wszyscy obecni.

§4
1. W przypadku rezygnacji na minimum miesiąc przed rozpoczęciem wyjazdu przysługuje Ci zwrot pełnej kwoty.
2. Rezygnując z udziału na 2 do 4 tygodni przed rozpoczęciem wyjazdu otrzymasz zwrot 70% wpłaconej kwoty.
3. Rezygnując z udziału na 1 do 2 tygodni przed rozpoczęciem wyjazdu otrzymasz zwrot 50% wpłaconej kwoty.
4. Rezygnując na mniej niż tydzień przed rozpoczęciem warsztatów wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie uwagi i propozycje zmian dotyczące funkcjonowania Ciałoporozumienia możesz przesłać drogą mailową na adres: carolina@punkjoginka.pl
2. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad regulaminu. Jego naruszenie upoważnia mnie do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu poniesionych przez Ciebie kosztów. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
3. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.