Jak wiesz (a może to jeszcze przed Tobą), nasze spotkania przebiegają w luźnej atmosferze, z mniej lub bardziej pokręconym humorem, bez oczekiwań, przykładania do linijki czy polerki wizerunku.

Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi dotyczące zajęć, kursów, spotkań i naszej komunikacji wokoło nich – masz zawsze możliwość podzielenia się nimi bezpośrednio w e-mailu oraz anonimowo za pośrednictwem tej ankiety.

 

Pomimo kumpelskiej atmosfery, standardy, które sobie stawiam – i te jakościowe, i te etyczne, i te związane z bezpieczeństwem naszych zajęć i komunikacji – to sfera, do której podchodzę mega poważnie. A konkretniej tak:

 • Traktuję Cię uczciwie, z szacunkiem, troską i życzliwością. Bez uprzedzeń odnoszę się do Twojej tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego lub kulturowego, przynależności religijnej i duchowej, przekonań, zdolności fizycznych i umysłowych oraz wieku.
 • Podlegam klauzuli poufności. Chronię informacje o Twoim stanie zdrowia, stylu życia, oraz wszystkie inne, które powierzasz mi podczas zajęć, zabiegów i konsultacji. Tajemnicą objęty jest też Twój w nich udział.
 • Dbam o Twoją integralność i autonomię, a decyzje o zakresie zabiegów i zajęć należą do Ciebie. Udzielam Ci informacji na temat konsekwencji Twoich decyzji w obrębie moich kompetencji i zakresu praktyki.
 • Wyjaśniam Ci charakter, przebieg i cel zabiegów, zajęć lub zalecanych środków. Informuję o przeciwwskazaniach, ryzyku lub działaniach niepożądanych, jeśli takie istnieją.
 • Szanuję Twoją wolność wyboru i preferencje. W pełni wspieram to, że odbywasz konwencjonalne leczenie medyczne lub inne terapie.
 • Jestem wdzięczna za Twoje zaufanie. Czuję odpowiedzialność, by być wobec Ciebie fair – fizycznie, psychicznie, werbalnie i finansowo. Nie obciążę Cię niepotrzebnym przedłużeniem cyklu usług ani zalecaniem większej ilości zajęć, zabiegów lub środków niż to konieczne dla poprawy Twojego zdrowia albo osiągnięcia celu, jaki sobie wyznaczysz.
 • Potrafię uzasadnić podstawę swojej praktyki. Jestem świadoma zarówno jej możliwości, jak i ograniczeń. Nie wcisnę Ci ściemy ani pseudonauki.
 • Wyznaczam realne cele i nie obiecuję Ci nieosiągalnych efektów.
 • Jestem zaznajomiona z innymi formami terapii i działań prozdrowotnych. Jeśli korzystniejsze byłyby dla Ciebie inne zabiegi lub zajęcia, niż te, którymi się zajmuję, niezwłocznie Cię o tym poinformuję.
 • Prowadzę działalność w zgodzie z lokalnymi i krajowymi regulacjami prawnymi.
 • Uczciwie i z szacunkiem wypowiadam się o innych terapeutach i pracownikach Ochrony Zdrowia. Chętnie koordynuję z nimi swoje działania i zapewniam wgląd w moje obserwacje, jeśli sobie tego życzysz.
 • Stale utrzymuję, uaktualniam i rozwijam wiedzę i umiejętności.
 • Zdaję sobie sprawę z nadużyć i krzywd, które wydarzały się – i niestety nadal mają miejsce – w społecznościach związanych z jogą, duchowością, pracą z ciałem, terapiami alternatywnymi i światowymi religiami – w tym z moją własną jogiczną alma mater, ścieżką jogi według szkoły Bihar. Napisałam tę stronę, by dać Ci znać, że podejmuję kroki, by nie wybielać tej historii, zrozumieć ją i aktywnie przeciwdziałać jej powtórzeniu.
 • Dbam o to, by moje zdrowie fizyczne i psychiczne pozwalało na kompetentną i bezpieczną pracę.
 • Twoje zdanie i odczucia są dla mnie ważne. Podziel się nimi osobiście lub mailowo, jeśli uważasz, że coś należy zmienić, albo jeśli coś Ci się podoba. Zawsze mile widzę Twoje uwagi, bo dzięki nim mogę otoczyć Cię lepszą opieką i wierniej służyć sztukom, które uprawiam.
 • Głupich pytań naprawdę nie ma – więc pytaj, jeśli takie chodzą Ci po głowie. Cieszy mnie Twoja ciekawość ;)

 

Ponadto zajęcia Jogi świadomej traumy odbywają się według zasad określonych w kontrakcie, który wiąże mnie z Center for Trauma and Embodiment przy Justice Resource Institute. Poniżej znajdziesz jego treść wraz z instancjami, do których możesz się zwrócić, jeśli uznasz, że go naruszyłam.

 

Upewnij się, że sięgasz po zajęcia w towarzystwie osoby z aktualnymi uprawnieniami!

 

To gwarant, że będzie służyć Tobie aktualną wiedzą, umiejętnościami i że prowadzi praktykę pod nadzorem. Osoby akredytowane przez Center for Trauma and Embodiment oraz znajdujące się pod superwizją i w Dobrej Opinii znajdziesz na stronie Centrum – w tym miejscu dla Polski.

 

Kodeks postępowania i Sposoby bycia osób prowadzących zajęcia Jogi świadomej traumy
Wrzesień 2021

 

Joga świadoma traumy (Trauma Center Trauma-Sensitive Yoga, TCTSY) to program Centrum Traumy i Ucieleśnienia (Center for Trauma and Embodiment, CFTE) działającego przy Instytucie Zasobów Sprawiedliwości (Justice Resource Institute, JRI). Wszystkie osoby prowadzące zajęcia, uczestniczące w nich, członkinie_owie społeczności i współpracującx profesjonalistki_ści zgadzają się postępować zgodnie z Kodeksem postępowania.

Preambuła

Uznajemy, że doświadczenie traumy przyjmuje wiele postaci, w tym uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, płeć biologiczną, płeć kulturową, seksualność, klasę społeczno-ekonomiczną, religię, duchowość, status imigrantki_a, ciało fizyczne, neuroróżnorodność, zdolności poznawcze i fizyczne oraz korzystanie z usług ochrony zdrowia psychicznego.

Rozumiemy, że umniejszanie lub uciszanie głosów osób, które przetrwały traumę, samo w sobie stanowi akt traumy.

Z tego powodu we wszystkich naszych programach jesteśmy oddanx i zaangażowanx w przyznawanie centralnej roli własnemu doświadczeniu osoby, która przetrwała traumę.

Naszą misją w CFTE, którą realizujemy za pośrednictwem naszych programów, w tym w Jodze świadomej traumy (TCTSY), jest rozwijanie, badanie i udostępnianie najlepszych zasobów i szkoleń, jakie tylko możemy, aby wspierać rosnącą publiczną świadomość w zakresie powszechności traumy oraz możliwych dróg powrotu do zdrowia po jej doświadczeniu. Nasze treści oparte są na pewnych teoriach i zostały potwierdzone empirycznie. Dyktuje je także nasze osobiste doświadczenie oraz wiedza z dziedziny naszego zawodu.

Z historii naszej organizacji oraz z przykładów porażek etycznych innych instytucji świadczących opiekę związaną z traumą wiemy, że nie można w pełni dzielić się tymi treściami bez poświęcenia uwagi relacjom – temu, jak wchodzimy w interakcje zarówno z osobami poszukującymi wsparcia, jak również ze sobą nawzajem w obrębie naszej organizacji. W najgorszym razie treści te – nawet jeśli ich celem jest łagodzenie skutków traumy – mogą przynieść szkodę, a nawet retraumatyzację, jeżeli przekazywane są z niedostatecznym relacyjnym uwrażliwieniem.

Relacja wyrastająca z szacunku i transparentności stanowi naszą wartość przewodnią nie tylko w tym, jak budujemy więź z osobą kliencką, lecz także w tym, jak budujemy więzi ze sobą nawzajem. Wierzymy, że uwrażliwienie na traumę nie jest produktem do przekazania, lecz sposobem bycia, który możemy kultywować. Wierzymy, że nasza zdolność do przekazywania osobom, które szukają wsparcia, wartości związanych z interocepcją (doświadczanym, tkankowym poczuciem ucieleśnienia), dokonywaniem wyboru oraz sprawczością, czyli osiowych komponentów modelu Jogi świadomej traumy (TCTSY), jest pielęgnowana i zasilana zdolnością do obdarzania tymi wartościami siebie nawzajem.

Nasze Sposoby bycia wyrastają z wielu korzeni. Osoby z uprawnieniami klinicznymi wzbogacają je swoim zaangażowaniem zawodowym. Osoby przychodzące ze ścieżki jogi wnoszą wysiłki wielu osób pracujących nad wzmacnianiem kultury bezpieczeństwa i transparentności w globalnej społeczności praktykującej jogę. Wszyscy wnosimy nasze żywe doświadczenia. Najgłębsze źródło naszej etyki wspólne nam wszystkim leży w mądrości rdzennych tradycji przekazywanej od czasów starożytnych aż po współczesną jogę. To ta mądrość inspiruje naszą pracę w niesieniu uważnego ucieleśnienia, a zwłaszcza – w praktyce ahimsy (uniwersalnego niewyrządzania krzywdy).

Ten dokument przedstawia oczekiwania, które spełniamy my, osoby z nami współpracujące, osoby uczestniczące oraz osoby prowadzące Jogę świadomą traumy znajdujące się w programie Good Standing (Dobrej Opinii) i jest zakorzeniony w naszym pragnieniu tworzenia kultury odzwierciedlającej te oczekiwania zarówno w strukturze, jak i w tkance naszej organizacji.

W kulturowych warstwach organizacji zawierają się podstawowe i ukryte przekonania, powiązane z nimi wartości oraz ich obserwowalne oznaki. Oznacza to, że kultury napędzają i wpływają „sposoby bycia” w organizacjach. W ten sposób, „kodeksem” dla nas jako organizacji jest ucieleśnione postępowanie opierające się na systemie wartości, który nazywa i rozpoznaje nie tylko osobistą traumę, lecz także władzę, opresję, traumę systemową i systemową przemoc.

Proszę zauważ: Rasizm, ideologie rasistowskie, takie jak wyższość białych, oraz zachowania rasistowskie, takie jak systemowa przemoc, zostały stworzone i były kultywowane przez Europejczyków jeszcze przed powstaniem „Stanów Zjednoczonych” (Stamped from the Beginning, Ibram X. Kendi) i stały się na wiele wieków częścią zachodniej kultury i jej artefaktów. Uznajemy, że Joga świadoma traumy (TCTSY) była rozwijana wewnątrz tej właśnie kultury i jest przez to kształtowana przez tę historię. Wskazujemy Stany Zjednoczone nie po to, by zaznaczyć hierarchię lub dominację, lecz by dać wyraz temu, że na praktyki budowania i zarządzania CFTE (które rozwijały się w Stanach Zjednoczonych) wywarł wpływ społeczno-kulturowy kontekst kraju, w którym CFTE powstało.

 

Sposoby bycia
w Jodze świadomej traumy / Trauma Center Trauma-Sensitive Yoga

 

Założenia – fundament Sposobów bycia

Jako osoby prowadzące Jogę świadomą traumy (TCTSY), zakładamy, że:

 1. Władza przypomina sieć. Trauma przypomina sieć. Tworzenie więzi przypomina sieć.
 2. Ciało jest ważnym źródłem mądrości.
 3. Trauma nie jest patologią.
 4. Zbiorowa trauma jest częścią naszego wspólnego doświadczenia (rasizm, etnocentryzm, kolonizacja, intersekcjonalność, hierarchia, imperializm, dynamiki władzy itd.).
 5. Nie na wszystkie osoby wywiera wpływ ta sama przemoc i trauma. Nie dla wszystkich z nas przetrwanie jej będzie takim samym doświadczeniem właśnie z powodu przemocy systemowej, takiej jak rasizm i wrogość wobec osób o czarnym kolorze skóry. Ten program nadal składa się głównie z osób identyfikujących się jako białe (włącznie z osobami, które byłyby uznane za białe w zachodnim kontekście kulturowym). Z tego względu wzywamy osoby prowadzące zajęcia Jogi świadomej traumy (TCTSY) do tego, by poświęciły czas na rozważanie, jaki wpływ wywarła przemoc systemowa na nie same (NIE tylko, jak wpłynęła na czarnoskóre osoby rdzennie i osoby kolorowe (BIPOC)/mniejszość etniczną czarnoskórych pochodzących z Azji (BAME)), lecz także jak osoba nienależąca do BIPOC/BAME może okazać gotowość do pomocy. To samo dotyczy wachlarza innych dynamik tożsamości, gdzie obecna jest władza/opresja – takich jak płeć kulturowa, klasa społeczna, orientacja seksualna oraz „zdolność”.
 6. Bariery językowe i bariery utrudniające dostęp do edukacji o traumie istnieją w różnych krajach.
 7. Osobom szukającym wsparcia należy się szacunek i godność.

Wartości – przekonania o Sposobach bycia

Jako osoby prowadzące Jogę świadomą traumy (TCTSY) wierzymy, że następujące przekonania i wartości są centralne dla naszej tożsamości zawodowej:

 1. Zważywszy na fakt, że wszyscy wkroczyliśmy na tereny wielu systemów opresji i hierarchizowania wartości człowieka (np. rasizmu, seksizmu, kolonializmu, klasizmu, etnocentryzmu, heteronormy, dyskryminacji i wykluczenia ze względu na wiek i zdolności oraz wielu innych), cenimy narzędzia i procesy, które pozwalają nam być obecnymi dla naszych „zbiorowych traum” w sposób, który jest na nie uwrażliwiony.
 2. Wierzymy, że empatia, tworzenie więzi oraz ucieleśnienie są pomocne nie tylko osobom, którym zapewniamy wsparcie, lecz także nam jako osobom prowadzącym zajęcia.
 3. Spójność jest dla nas ważna. Mamy świadomość kodeksu standardów profesjonalnych i zgadzamy się, by je spełniać (zobacz część 3 poniżej).
 4. Jako osobie prowadzącej zajęcia Jogi świadomej traumy należy mi się wybór i sprawczość w moim podejściu do bycia i pozostawania członkinią programu Dobrej Opinii tej organizacji. Wybierając pozostanie w Dobrej Opinii, rozumiem, że wiąże się ona z zachowaniem zakresu praktyki o określonym zbiorze standardów i sposobów bycia, których zobowiązuję się przestrzegać.

Sposoby bycia – obserwowalne oznaki i dowody naszych założeń i wartości.

Jako osoby prowadzące zajęcia Jogi świadomej traumy (TCTSY) zobowiązujemy się do następujących zachowań, które odzwierciedlają nasze wartości i założenia.

 1. Dbamy o nieustanną refleksję (indywidualnie oraz jako społeczność) nad naszym usytuowaniem w systemie zbiorowej traumy – spuścizny własnego narodu i systemów pochodzenia, którą dziedziczymy w odniesieniu do sprawczości, braku przymusu, wspólnego i autentycznego doświadczania oraz interocepcji.
 2. Wspieramy ludzi w uzyskiwaniu co najmniej podstawowego zrozumienia własnego związku z terminami, takimi jak między innymi „przemoc systemowa”, „kolonizacja”, „wyższość białych”, „patriarchat”, „cis heteronorma”, „wyższość białych ciał”, „wrogość wobec osób o czarnym kolorze skóry”. Zapewniamy okazje ku temu w kilku obszarach.
 3. Co roku osoby prowadzące zajęcia Jogi świadomej traumy będą miały możliwość wyboru, czy nadal chcą pozostać w Dobrej Opinii*.
 4. Osoby prowadzące zajęcia Jogi świadomej traumy nie będą podawały się za licencjonowanych trenerów Jogi świadomej traumy, mentorki Jogi świadomej traumy, ani pracowników Centrum Traumy i Ucieleśnienia (Center for Trauma and Embodiment), jeśli nie sprawują tych stanowisk i będą poruszać się w granicach swoich kompetencji jako prowadzący zajęcia Jogi świadomej traumy.
 5. Co 2-3 lata osoby prowadzące Jogę świadomą traumy będą miały możliwość uczestnictwa w rewizji dokumentu naszych Sposobów bycia.
 6. Nasze zobowiązania wobec osób klienckich:
  1. Udostępniamy usługi związane z Jogą świadomą traumy w sposób wolny od uprzedzeń wobec tożsamości seksualnej, tożsamości płciowej, kultury, rasy, wieku, przynależności religijnej lub duchowej oraz fizycznych lub poznawczych zdolności.
  2. Gdzie to możliwe, zobowiązujemy się oferować zróżnicowane ceny usług, by umożliwić dostęp do Jogi świadomej traumy niezależny od klasy społeczno-ekonomicznej.
  3. Jeśli Joga świadoma traumy nie spełnia potrzeb osoby klienckiej, osoba prowadząca skieruje ją ku odpowiednim źródłom pomocy.
  4. Jeśli osoba prowadząca i kliencka uznają to za przydatne, mogą wynegocjować i podpisać kontrakt określający zakres i warunki wsparcia (umowy tego rodzaju są odpowiedzialnością osoby prowadzącej i klienckiej; Centrum Traumy i Ucieleśnienia (Center for Trauma and Embodiment) przy Instytucie Zasobów Sprawiedliwości (Justice Resource Institute) nie ponosi za nie odpowiedzialności).
  5. Zobowiązujemy się do uzyskania ustnej lub pisemnej świadomej zgody na udział we wszelkich usługach.
  6. Zobowiązujemy się do zachowania poufności danych osoby klienckiej. Wyjątek od tej reguły stanowią sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa i łamania prawa.
  7. Szanujemy prawo osoby uczestniczącej do wyboru angażowania się w inne interwencje ukierunkowane na wspieranie swojego zdrowienia po doświadczeniu traumy.
  8. Osoby prowadzące zajęcia Jogi świadomej traumy (TCTSY) nigdy nie zaangażują się w seksualne lub romantyczne relacje z osobami klienckimi lub uczestniczącymi. Ponieważ nasza praca skierowana jest w szczególności do osób z doświadczeniem złożonej traumy, ten zakaz obowiązuje dożywotnio. Zachowanie seksualne obejmuje, lecz nie ogranicza się do wszelkich form jawnego i ukrytego uwodzicielskiego sposobu wyrażania się, gestów i zachowań, jak również kontaktu fizycznego o seksualnym charakterze.
  9. Zdajemy sobie sprawę, że Jogę świadomą traumy (TCTSY) prowadzi się w rozmaitych kontekstach kulturowych. Dla przykładu, w kontekście zachodniej medycyny istotnym jest, by nie wchodzić z osobami klienckimi w kontakt, który zawiera nieformalną socjalizację lub przyjaźń poza sesjami Jogi świadomej traumy (TCTSY). Zachęcamy do utrzymania ducha ten intencji w kulturowo stosowny sposób podczas każdej praktyki Jogi świadomej traumy (TCTSY).

Zważając na powyższe ustalenia, jako osoby prowadzące Jogę świadomą traumy (TCTSY), uznajemy płynność i zmianę za nieustające. Dlatego bez ustanku poddajemy refleksji i rewizji nasze przekonania i zachowania, aby postępować w zgodzie z potrzebami społeczeństwa oraz siebie nawzajem.

Konsekwencją naruszenia powyższych standardów mogą być sankcje, probacja, zawieszenie lub trwałe wycofanie certyfikatu Jogi świadomej traumy (TCTSY) oraz Dobrej Opinii* w obrębie Centrum Traumy i Ucieleśnienia (Center for Trauma and Embodiment).

Możliwe jest wniesienie pisemnej skargi do osób dyrektorujących Centrum Traumy i Ucieleśnienia (Center for Trauma and Embodiment): Davida Emersona pod adresem e-mail demerson@jri.org lub Jennifer Turner pod adresem e-mail jturner@jri.org. Pisemna odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej dwa tygodnie po dacie odbioru skargi.

W razie niesatysfakcjonującego rozpatrzenia skargi, można odwołać się pisemnie do Dyrektorki ds. Szkoleń i Odpowiedzi na Traumę przy Instytucie Zasobów Sprawiedliwości (Justice Resource Institute) Tary Sagor pod adresem e-mail tsagor@jri.org w terminie do 7 dni od wydania decyzji. Pisemna odpowiedź zostanie udzielona w przeciągu dwóch tygodni.

Gdzie to stosowne lub wymagane przepisami prawa, niezastosowanie się do powyższych wytycznych może również skutkować zgłoszeniem naruszeń służbom porządkowym, komisjom lub innym stosownym jednostkom.

Osoby prowadzące Jogę świadomą traumy (TCTSY) i/lub osoby przez nie zatrudnione ponoszą we własnym zakresie odpowiedzialność prawną, powierniczą oraz ubezpieczeniową za wszelkie usługi, dobra, szkolenia lub inne świadczone praktyki powiązane z Jogą świadomą traumy (TCTSY). Instytut Zasobów Sprawiedliwości (Justice Resource Institute) nie ponosi żadnej odpowiedzialności, prawnej lub wszelkiej innej, za jakość świadczonych usług ani za konsekwencje pogwałcenia prawa lub etyki, albo naruszenia spowodowane przez osobę prowadzącą Jogę świadomą traumy (TCTSY).

*Ten dokument kilkukrotnie odnosi się do terminu „Dobrej Opinii”. To coroczny proces, w którym osoby prowadzące Jogę świadomą traumy przesyłają nagranie praktyki wraz z poświadczeniem odbycia 13,5 godzin kształcenia ustawicznego (CEU) oraz odbywają spotkanie superwizyjne ze starszą osobą pracującą w Centrum Traumy i Ucieleśnienia, które skupia się wokół prowadzenia praktyki. Udział w programie Dobrej Opinii jest dobrowolny. Jeżeli osoba prowadząca Jogę świadomą traumy (TCTSY) chce do niego dołączyć i spełnia wyżej wymienione wymogi, jest wówczas odpowiedzialna za prowadzenie praktyki w zgodzie z niniejszym dokumentem Kodeksu Postępowania. Coroczne spotkanie superwizyjne stanowi także okazję do dyskusji o kwestiach związanych z Kodeksem Postępowania.