POLITYKA PRYWATNOŚCI

CIAŁOPOROZUMIENIE CAROLINA CONST

z siedzibą
ul. Krasińskiego 15A/8
87-100 Toruń

w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORESPONDUJĄCYCH

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ciałoporozumienie Carolina Const z siedzibą przy ul. Krasińskiego 15A/8, 87-100 Toruń.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

1) Zarejestrowania korespondencji oraz udzieleniu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o jakość współpracy, udzielanie odpowiedzi na nadsyłaną korespondencję oraz załatwianie wszelkich spraw będących jej przedmiotem).
2) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o dobre imię firmy, obrona własnych interesów).

ODBIORCY DANYCHBędę przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.

CZAS PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
1) w celu zarejestrowania korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi na nadesłaną korespondencję- do momentu zakończenia korespondencji,
2) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia współpracy, której dotyczyła korespondencja.

TWOJE PRAWA

Informuję, że przysługują Tobie następujące prawa wynikające z RODO*:
• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),
• prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji. 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BĘDĄCYCH UŻYTKOWNIKAMI STRONY INTERNETOWEJ WWW.SISTERMOON.EU

 

ADMINISTRATOR DANYCH


Administratorem Twoich danych osobowych jest Ciałoporozumienie Carolina Const z siedzibą przy ul. Krasińskiego 15A/8, 87-100 Toruń.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Twoje dane przetwarzane są w celu:
1) Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),
2) Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),
3) Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki).


ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą w tym hostingiem strony internetowej.
Serwer i skrzynkę mailową obsługuje OVH Sp. z o.o. ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, NIP: 8992520556.


CZAS PRZETWARZANIATwoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.

TWOJE PRAWA

Informuję, że przysługują Ci następujące prawa wynikające z RODO*:
• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH Podanie danych jest dobrowolne.

*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z UDZIELONĄ ZGODĄ MARKETINGOWĄ

 

Zapisując się do mojego newslettera zapoznaj się z okolicznościami przetwarzania Twoich danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorką Twoich danych osobowych jest Ciałoporozumienie Carolina Const, prowadząca działalność przy ul. ul. Krasińskiego 15A/8, 87-100 Toruń, NIP: 7393517263. Informacje o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce prywatności. W sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz kontaktować się również wysyłając e-mail na adres: carolina@punkjoginka.pl.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*.

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą wysyłki newslettera oraz dostawcy usług IT wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jeżeli chcesz poznać listę podmiotów, którym powierzamy Twoje dane osobowe skontaktuj się ze mną.

OKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

TWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO


Przysługują Tobie następujące prawa wynikające z RODO*:
• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym mo- mencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem linku na dole e-maila, adresu e-mail: carolina@punkjoginka.pl, listownie lub odwiedzając mnie osobiście w siedzibie firmy.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest dobrowolne, bez podania danych i wyrażenia zgody firma Ciałoporozumienie Carolina Const, prowadząca działalność przy ul. ul. Krasińskiego 15A/8, 87-100 Toruń, NIP: 7393517263 nie będzie wysyłać Tobie informacji handlowych na wskazany adres e-mail.

*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro- ny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, Z KTÓRYMI CIAŁOPOROZUMIENIE CAROLINA CONST NAWIĄZUJE KONTAKTY BIZNESOWE

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ciałoporozumienie Carolina Const z siedzibą przy ul. Krasińskiego 15A/8, 87-100 Toruń.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1) Nawiązywanie kontaktów biznesowych w tym składanie ofert i zapytań ofertowych, składanie wniosków o oszacowanie zamówienia, wycenę usługi oraz szereg innych działań mających na celu nawiązanie współpracy biznesowej na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę usług i towarów, dbaniu o finanse firmy),
2) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).


ODBIORCY DANYCH
 


Będę przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług 
w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
1) w celu nawiązania kontaktów handlowych – do czasu zakończenia kontaktów biznesowych,
2) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń – 6 lat od zakończenia nawiązywania relacji.


TWOJE PRAWA Informuję, że przysługują Tobie następujące prawa wynikające z RODO*:
• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby można było nawiązać relacje biznesowe a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienie powyższych celów w tym nawiązania współpracy biznesowej.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DOSTAWCÓW USŁUG I TOWARÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI BĄDŹ OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ciałoporozumienie Carolina Const z siedzibą przy ul. Krasińskiego 15A/8, 87-100 Toruń.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE 


Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1) Zawarcie i wykonanie umowy kupna/dostawy usług lub towarów na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
2) Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
3) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy)
4) Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).

ODBIORCY DANYCH Będę przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

CZAS PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
1) w celu zawarcia i wykonania umowy – do czasu zakończenia umowy,
2) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej – 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
3) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń – 6 lat od zakończenia umowy,
4) w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg, wniosków- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia.


TWOJE PRAWA

Informuję, że przysługują Tobie następujące prawa wynikające z RODO*:
• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

O
BOWIĄZEK PODANIA DANYCH

P
odanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy i współpracy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów w tym realizacja postanowień zawartej umowy.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW, BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI BĄDŹ OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ciałoporozumienie Carolina Const z siedzibą przy ul. Krasińskiego 15A/8, 87-100 Toruń.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1) Zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług/dostawę towarów na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
2) Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
3) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
4) Rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
5) Ściągania należności na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).


ODBIORCY DANYCH

Będę przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

CZAS PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
1) w celu zawarcia i wykonania umowy – do momentu zakończenia umowy,
2) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej – 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
3) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń – 6 lat od zakończenia umowy,
4) w celu rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg – 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,
5) w celu ściągania należności – do momentu pełnego rozliczenia płatności.


TWOJE PRAWA

Informuję, że przysługują Tobie następujące prawa wynikające z RODO*:
• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, oraz zawarcia i wykonania umowy i dostawę usług lub produktów.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB REPREZENTUJĄCYCH (PRACOWNICY, WSPÓŁPRACOWNICY) KONTRAHENTÓW ORAZ DOSTAWCÓW

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ciałoporozumienie Carolina Const z siedzibą przy ul. Krasińskiego 15A/8, 87-100 Toruń.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1) Wykonania działań koniecznych do realizacji umowy na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wykonaniu niezbędnych czynności zmierzających do prawidłowej realizacji umowy).
2) Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
3) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
4) Zgłaszanie oraz rozpatrywanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
5) Ściągania należności na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).

ODBIORCY DANYCH

Będę przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.

CZAS PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
1) w celu wykonania działań koniecznych do realizacji umowy – do czasu zakończenia umowy lub wniesienia skutecznego sprzeciwu,
2) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
3) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
4) w celu rozpatrywania i zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,
5) w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności.


TWOJE PRAWA

Informuję, że przysługują Ci następujące prawa wynikające z RODO*:
• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz zawarcia i wykonania umowy.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.